Nhà đất tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

32 kết quả bất động sản
Huyện Mê Linh
1200 m²
Huyện Mê Linh
5000 m²
cụm công nghiệp quang minh hà nội
Huyện Mê Linh
3000 m²
khu công nghiệp near Quang Minh, Hà Nội, Vietnam
Huyện Mê Linh
40000 m²
Huyện Mê Linh
800 m²
Huyện Mê Linh
3000 m²
khu công nghiệp near Quang Minh, tt. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Vietnam
Huyện Mê Linh
600 m²
Huyện Mê Linh
1600 m²
Huyện Mê Linh
2500 m²
Huyện Mê Linh
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà