Nhà đất tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

69 kết quả bất động sản
khu CN Quang Minh Mê Linh Hà Nội
Huyện Mê Linh
1200 m²
Unnamed Road
Huyện Mê Linh
1000 m²
Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
4 60 m²
Huyện Mê Linh
2600 m²
Huyện Mê Linh
2000 m²
KCN Quang Minh, Mê Linh
Huyện Mê Linh
1500 m²
KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
300 m²
Huyện Mê Linh
1200 m²
Unnamed Road
Huyện Mê Linh
1000 m²
Huyện Mê Linh
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà