Nhà đất tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

32 kết quả bất động sản
làng Hàn, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
105 m²
Huyện Mê Linh
600 m²
Huyện Mê Linh
1200 m²
Huyện Mê Linh
3600 m²
Huyện Mê Linh
2300 m²
Quang Minh tt. Quang Minh
Huyện Mê Linh
4000 m²
Huyện Mê Linh
2000 m²
Huyện Mê Linh
2400 m²
Huyện Mê Linh
4500 m²
Huyện Mê Linh
750 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà