Nhà đất tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

36 kết quả bất động sản
Bùi Xương Trạch
Huyện Gia Lâm
29000 m²
Huyện Gia Lâm
700 m²
Đường vào thôn Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
1400 m²
295 Bùi Xương Trạch
Huyện Gia Lâm
1200 m²
Huyện Gia Lâm
2 89 m²
Cửu Việt 1 Cửu Việt
Huyện Gia Lâm
2 47 m²
Huyện Gia Lâm
55 m²
295 Bùi Xương Trạch
Huyện Gia Lâm
1000 m²
295 Bùi Xương Trạch
Huyện Gia Lâm
2500 m²
Quốc lộ 17, Kim Sơn, Gia Lâm, Hanoi, Vietnam
Huyện Gia Lâm
81,20 m²