Nhà đất (BĐS) Đông Anh

112 kết quả bất động sản
Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
2200 m²
chân cầu Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
3 67 m²
Đường 5 kéo dài
Huyện Đông Anh
3 82 m²
Huyện Đông Anh
3800 m²
đông anh
Huyện Đông Anh
1000 m²
Huyện Đông Anh
500 m²
Huyện Đông Anh
2 72 m²
đông hội - đông anh
Huyện Đông Anh
78 m²
315/28F3 Lê Văn Sỹ
Huyện Đông Anh
1400 m²
Huyện Đông Anh
660 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà