Nhà đất tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
400 m²
Huyện Đan Phượng
10000 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
1600 m²
Huyện Đan Phượng
800 m²
Huyện Đan Phượng
600 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
650 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
1000 m²
Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thị Trấn Phùng, Hà Nội
Huyện Đan Phượng
115 m²
Huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng.
Huyện Đan Phượng
1 117 m²
Huyện Đan Phượng
1600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà