Nhà đất tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

51 kết quả bất động sản
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
400 m²
Làng Phượng Trì, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng.
Huyện Đan Phượng
117 m²
Làng Phượng Trì
Huyện Đan Phượng
1 117 m²
Huyện Đan Phượng
1600 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
1600 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
1000 m²
Huyện Đan Phượng
500 m²
Huyện Đan Phượng
450 m²
Đường đê
Huyện Đan Phượng
1000 m²
Huyện Đan Phượng
600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà