Nhà đất tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

34 kết quả bất động sản
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
400 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
400 m²
Huyện Đan Phượng
600 m²
CCN Cầu Gáo
Huyện Đan Phượng
3000 m²
Th­ượng Mỗ
Huyện Đan Phượng
1500 m²
Chung cư Xphomes CT1A Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Chung cư HHA Tân Tây Đô Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Chung cư HHA Tân Tây Đô Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà