Nhà đất tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

49 kết quả bất động sản
Khu công nghiệp Phú Nghĩa Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
2700 m²
cụm công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
5000 m²
Hạnh Phúc
Huyện Chương Mỹ
500 m²
Huyện Chương Mỹ
2000 m²
KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
8000 m²
Huyện Chương Mỹ
1000 m²
tt. Chúc Sơn Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
69 m²
thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam
Huyện Chương Mỹ
1600 m²
Huyện Chương Mỹ
2000 m²
Thôn Vực Linh, Xã Phụng Châu ,Huyện Chương Mỹ,Thành phố Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
138 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà