Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

40 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
3 387,50 m²
Hồ Yên Bài Yên Bài
Huyện Ba Vì
150 m²
Huyện Ba Vì
60 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Giá bảo mật
Đức Thịnh Tản Lĩnh Hà NỘI
Huyện Ba Vì
200 m²
Huyện Ba Vì
146 m²
Đường 32 Hà Nội
Huyện Ba Vì
80 m²
Huyện Ba Vì
2000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà