Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

43 kết quả bất động sản
Phạm Hùng Hanoi
Huyện Ba Vì
750 m²
Huyện Ba Vì
34 m²
Huyện Ba Vì
219 m²
Huyện Ba Vì
100 m²
Hồ Yên Bài Yên Bài
Huyện Ba Vì
150 m²
Huyện Ba Vì
60 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Giá bảo mật
Đức Thịnh Tản Lĩnh Hà NỘI
Huyện Ba Vì
200 m²
Huyện Ba Vì
146 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà