Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

20 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
850 m²
Huyện Ba Vì
360 m²
Tân Xuân
Huyện Ba Vì
500 m²
Ngõ 2 K7 Cầu Diễn
Huyện Ba Vì
2000 m²
Huyện Ba Vì
1600 m²
Huyện Ba Vì
64 m²
Huyện Ba Vì
2 64 m²
Huyện Ba Vì
2 82 m²
Huyện Ba Vì
116 m²
Huyện Ba Vì
3 96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà