Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

50 kết quả bất động sản
Ba Vi, Hà Nội
Huyện Ba Vì
1030000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2300 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1112 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
3600 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
15480 m²
Huyện Ba Vì
34 m²
Huyện Ba Vì
2200 m²
Phạm Hùng Hanoi
Huyện Ba Vì
750 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà