Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

33 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
4 350 m²
Huyện Ba Vì
60 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
300 m²
Giá bảo mật
Đức Thịnh Tản Lĩnh Hà NỘI
Huyện Ba Vì
200 m²
Huyện Ba Vì
146 m²
Đường 32 Hà Nội
Huyện Ba Vì
80 m²
Huyện Ba Vì
2000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2000 m²
Thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Huyện Ba Vì
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà