Nhà đất tại Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội

21 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
45 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
4000 m²
Yên Bài Ba Vì
Huyện Ba Vì
5400 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2880 m²
la thành
Huyện Ba Vì
15 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1020 m²
Ba Vi, Hà Nội
Huyện Ba Vì
1030000 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
1400 m²
Yên Bài Hà Nội
Huyện Ba Vì
2300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà