Dự án Khu căn hộ F.Home

50 kết quả bất động sản
16 Lý Thường Kiệt
Quận Hải Châu
2 70 m²
8 Lý Thường Kiệt
Quận Hải Châu
70 m²
16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
2 77,60 m²
16 Lý Thường Kiệt
Quận Hải Châu
103 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
2 93 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
63 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
63 m²
lý thường kiệt
Quận Hải Châu
2 62,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà