Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

714 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 75 m²
Điện Biên Phủ Thanh Khê
Quận Thanh Khê
602 m²
Quận Thanh Khê
272 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Lê Đình Lý Da Nang
Quận Thanh Khê
104 m²
PHÚ LỘC 10.
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà