Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

623 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
135 m²
Phú Lộc 10
Quận Thanh Khê
3 234 m²
Quận Thanh Khê
130 m²
Quận Thanh Khê
75 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà