Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

746 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
158 m²
Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
78 m²
Nguyễn Phước Thái, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
192 m²
Quận Thanh Khê
120 m²
Hồ Quý Ly Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
125 m²
Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
2 152,50 m²
Quận Thanh Khê
287 m²
Phú Lộc 11 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 225 m²
HÀM NGHI
Quận Thanh Khê
255 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà