Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

481 kết quả bất động sản
kiệt ô tô Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
50 m²
kiệt ô tô Nguyễn Tất Thành
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
50 m²
9 Trần Xuân Lê
Quận Thanh Khê
4 100 m²
Hà Huy Tập Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 78 m²
236/46 trần cao vân, Thanh Khê. Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
50 m²
Quận Thanh Khê
4 76 m²
Hùng Vương Hải Châu
Quận Thanh Khê
49 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà