Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

365 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
300 m²
phạm nhữ tăng
Quận Thanh Khê
2 45 m²
yên khê 1
Quận Thanh Khê
1 73 m²
nguyễn đức trung
Quận Thanh Khê
104 m²
Quận Thanh Khê
176 m²
phạm nhữ tăng
Quận Thanh Khê
2 45 m²
Quận Thanh Khê
3 50 m²
Quận Thanh Khê
3 70 m²
yên Khê 1
Quận Thanh Khê
1 73 m²
Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 222 m²