Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

452 kết quả bất động sản
K21/30, tổ 14, đường Dũng Sĩ Thanh Khê
Quận Thanh Khê
100 m²
304/33 Điện Biên Phủ
Quận Thanh Khê
4 92 m²
Quận Thanh Khê
87,30 m²
Quận Thanh Khê
128 m²
Phan Phu Tiên Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 74 m²
Quận Thanh Khê
108 m²
Quận Thanh Khê
80 m²
Phạm Văn Nghị Thanh Khê
Quận Thanh Khê
108 m²
382 Trần Cao Vân
Quận Thanh Khê
2 84 m²
Phạm Văn Nghị Thanh Khê
Quận Thanh Khê
108 m²