Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

817 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng Thanh Khê
Quận Thanh Khê
160 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Kỳ Đồng Thanh Khê
Quận Thanh Khê
160 m²
Phú Lộc 11 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 227 m²
Trần Cao Vân Da Nang
Quận Thanh Khê
80 m²
Quận Thanh Khê
3 225 m²
Quận Thanh Khê
93,60 m²
Phú Lộc 11 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
225 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Thanh Khê
3 180 m²
224 Núi Thành
Quận Thanh Khê
87 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà