Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

705 kết quả bất động sản
Võ văn kiệt đà nẵng
Quận Sơn Trà
427 m²
Hoàng Sa
Quận Sơn Trà
700 m²
Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt
Quận Sơn Trà
2 69 m²
Lô A2-2 Võ văn Kiệt
Quận Sơn Trà
2 63,30 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
170 m²
Quận Sơn Trà
2 73 m²
Quận Sơn Trà
3 96 m²
đường Vũ Ngọc Nhạ
Quận Sơn Trà
195 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1414 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà