Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

911 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
40 m²
Quận Sơn Trà
400 m²
Ngô Cao Lãng và Nguyễn Trực , Sơn Trà TP Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
280 m²
Quận Sơn Trà
51 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 77 m²
Quận Sơn Trà
8 90 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Dương đình nghệ sơn trà Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
4 108 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
144 m²
Trần Hưng Đạo, Nại Hiên Đông, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà