Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

281 kết quả bất động sản
lô A1 A6 đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
2 74 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
1 38 m²
Võ Văn Kiệt
Quận Sơn Trà
66 m²
Phước Trường 11 Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
150 m²
Quận Sơn Trà
3 74 m²
Hoàng Sa
Quận Sơn Trà
700 m²
Mai Hắc Đế An Hải Tây
Quận Sơn Trà
103 m²
Quận Sơn Trà
250 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
100 m²
Lê Ninh An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
10 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà