Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

876 kết quả bất động sản
Lý Thường Kiệt Thành phố Hội An
Quận Sơn Trà
130 m²
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
10 36 m²
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
36 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
360 m²
Hoàng Sa
Quận Sơn Trà
700 m²
Quận Sơn Trà
5 300 m²
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
36 m²
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
10 36 m²
Quận Sơn Trà
99 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà