Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

772 kết quả bất động sản
Tổ 20
Quận Sơn Trà
299,90 m²
Quận Sơn Trà
300 m²
Lê Văn Duyệt, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
5 313 m²
Ngô Cao Lãng và Nguyễn Trực , Sơn Trà TP Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
280 m²
duong đình nghệ đà nẵng
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
1 40 m²
Quận Sơn Trà
94 m²
Quận Sơn Trà
2 53 m²
Quận Sơn Trà
125 m²
Quận Sơn Trà
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà