Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1.280 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
2 77,70 m²
Quận Sơn Trà
2 77 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 75 m²
Quận Sơn Trà
140 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Nguyễn Hữu An Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
180 m²
Nguyễn Hữu An Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
180 m²
Lê Văn Lương Thọ Quang
Quận Sơn Trà
1050 m²
Quận Sơn Trà
118,30 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1 54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà