Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1.336 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
40 m²
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
60 m²
Quận Sơn Trà
8 90 m²
Hà Bổng Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
196 m²
Loseby Sơn Trà
Quận Sơn Trà
167 m²
Thủ Khoa Huân An Hải Đông
Quận Sơn Trà
2 51 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Trần Bạch Đằng Sơn Trà
Quận Sơn Trà
288 m²
Võ Nghĩa Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
292 m²
Nguyễn Xuân Khoát An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
176 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà