Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1.242 kết quả bất động sản
270 Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
2 61 m²
Nguyễn Đình Hoàn Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
150 m²
204 Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
45 m²
204 Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
45 m²
Thọ Quang Sơn Trà
Quận Sơn Trà
54 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1 45 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
1 51 m²
Quận Sơn Trà
89 m²
Quận Sơn Trà
51 m²
Hoàng Sa
Quận Sơn Trà
700 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà