Nhà đất tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

922 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
4 90 m²
Số 2 Ngô Quyền Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
4 239 m²
Quận Sơn Trà
216 m²
An Nhơn 5 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
52 m²
Hoàng Sa
Quận Sơn Trà
700 m²
Dương Vân Nga Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
100 m²
Dương Vân Nga
Quận Sơn Trà
100 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
460 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
194 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà