Nhà đất tại Phường Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

833 kết quả bất động sản
Đường Song Hào , phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
470 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
5 300 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Đường Song Hào
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà