Nhà đất tại Phường Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

786 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
3 300 m²
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
134 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
134 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
137 m²
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
157,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà