Nhà đất tại Phường Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

467 kết quả bất động sản
Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
121 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
77 m²
An Nông
Quận Ngũ Hành Sơn
134,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
5 300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
An Nông Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
An nông
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Song Hào
Quận Ngũ Hành Sơn
4 300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
137 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
171 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
171,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
235 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
128 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà