Nhà đất tại Phường Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.533 kết quả bất động sản
đường trường sa, đà nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
123 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
130 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
138 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
280 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
129 m²
Làng đại học Đà Nẵng - giáp FPT city
Quận Ngũ Hành Sơn
102 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
110 m²
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
1 47 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà