Nhà đất tại Phường Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.612 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
98 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
210 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
210 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
98 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà