Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

643 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
5 300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Ngũ Hành Sơn
200 m²
Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Ngũ Hành Sơn
200 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
343 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
45 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
121 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
137 m²
FPT CITY
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
4 140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà