Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.509 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
122 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
135 m²
Sông Cổ Cò Việt Nam
Quận Ngũ Hành Sơn
6 610 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122,50 m²
Khuê Mỹ Đông 14 Khuê Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
278 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà