Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.369 kết quả bất động sản
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
470 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
5 610 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
5 470 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
117 m²
da nang
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà