Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.377 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Đường Trần Đại Nghĩa
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
144 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
190 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà