Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.256 kết quả bất động sản
Trần Đại Nghĩa Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
122 m²
đường trường sa
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Võ Nguyên Gíap
Quận Ngũ Hành Sơn
48 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
168 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
122 m²
Võ Nguyên Giáp
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà