Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.015 kết quả bất động sản
Trần Văn Dư Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
10 250 m²
Võ Nguyên Giáp
Quận Ngũ Hành Sơn
45 m²
Đường 5
Quận Ngũ Hành Sơn
3 300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
41 Trần Đại Nghĩa
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
6 300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
200 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
297 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà