Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

2.979 kết quả bất động sản
Đường Trường Sa
Quận Ngũ Hành Sơn
171 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
500 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
171 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
110 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
110 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
168 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
204 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
250 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
99 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà