Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.413 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
375 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
171,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
147 m²
da nang
Quận Ngũ Hành Sơn
240 m²
An Nông Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
172 m²
da nang
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
171,50 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
Khu đô thị FPT City Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
171 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà