Nhà đất tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1.781 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
260 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà