Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.023 kết quả bất động sản
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
4 256 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Đường số 5, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
100 m²
Mê Linh Liên Chiểu Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
4 278 m²
Đường số 5 Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
3 275 m²
Quận Liên Chiểu
4 300 m²
Đường Mê Linh
Quận Liên Chiểu
2 331 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà