Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

561 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
đường nguyễn sinh sắc, đà nẵng
Quận Liên Chiểu
105 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dương Đức Hiền
Quận Liên Chiểu
72 m²
Nguyễn Sinh Sắc Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
164,50 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà