Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

721 kết quả bất động sản
Hà Văn Tính Hòa Khánh Nam
Quận Liên Chiểu
200 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Quận Liên Chiểu
3 102 m²
Nguyễn Tất Thành Thanh Khê
Quận Liên Chiểu
80 m²
Đường Hoàng Văn Thái Hòa Khánh Nam
Quận Liên Chiểu
90 m²
Quận Liên Chiểu
99 m²
Quận Liên Chiểu
98 m²
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà