Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

971 kết quả bất động sản
Đương Nguyễn Tất Thành Hải Châu
Quận Liên Chiểu
4 100 m²
Đương Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
100 m²
ĐƯờng Mê Linh
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Đường số 5 Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
117 m²
Quận Liên Chiểu
330 m²
mê linh
Quận Liên Chiểu
330 m²
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
4 256 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Đường Mê Linh
Quận Liên Chiểu
2 331 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà