Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.121 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
375 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
300 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
100 m²
104 Nguyễn Huy Tưởng
Quận Liên Chiểu
139,50 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà