Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.471 kết quả bất động sản
Hoàng Văn Thái Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
4 120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà