Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

632 kết quả bất động sản
Ngô Văn Sở Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
5 120 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
276 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Phạm Đình Hổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
105 m²
Trần Anh Tông Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
204 m²
Quận Liên Chiểu
4 120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà