Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

788 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
140 m²
Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
140 m²
Nguyễn Sinh Sắc
Quận Liên Chiểu
280 m²
Quận Liên Chiểu
436 m²
Quận Liên Chiểu
330 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
4 125 m²
Đường Nguyễn Sinh Sắc
Quận Liên Chiểu
5 140 m²
Nguyễn Sinh Sắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
154 m²
Quận Liên Chiểu
94 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà