Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.057 kết quả bất động sản
Phan Văn Định
Quận Liên Chiểu
91 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
80 m²
Tú Quỳ, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
110 m²
Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
840 m²
Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
168 m²
Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
129 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà