Nhà đất tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1.130 kết quả bất động sản
Nguyễn An Ninh
Quận Liên Chiểu
90 m²
Phan Văn Định
Quận Liên Chiểu
90 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Kinh Dương Vương
Quận Liên Chiểu
120 m²
Phạm Văn Ngôn
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Nguyễn Tất Thành
Quận Liên Chiểu
108 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà