Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

342 kết quả bất động sản
37, đường Đào Tấn, Bình Hiên, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Quận Hải Châu
4 79 m²
Thăng Long Đà Nẵng
Quận Hải Châu
122 m²
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
4 197 m²
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
4 197 m²
Quận Hải Châu
197 m²
Duy Tân
Quận Hải Châu
400 m²
Lý Tự Trọng
Quận Hải Châu
250 m²
Quận Hải Châu
99 m²
480 2 Tháng 9
Quận Hải Châu
99 m²
Nguyễn Hoàng Da Nang
Quận Hải Châu
60 m²