Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

781 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
300 m²
Quận Hải Châu
300 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Hải Châu
131 m²
Quận Hải Châu
190 m²
Quận Hải Châu
200 m²
Duy Tân
Quận Hải Châu
400 m²
Lý Tự Trọng
Quận Hải Châu
250 m²
Quận Hải Châu
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà