Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

821 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
5 100 m²
23A Thanh Thủy
Quận Hải Châu
4 65,10 m²
Lương Ngọc Quyến Hải Châu
Quận Hải Châu
3 94,50 m²
Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Quận Hải Châu
90 m²
Quận Hải Châu
192 m²
Quận Hải Châu
92 m²
Nguyễn Tất Thành
Quận Hải Châu
80 m²
Quận Hải Châu
149 m²
Quận Hải Châu
818 m²
Quận Hải Châu
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà