Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1.060 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
20 m²
68 Vũ Trọng Phụng
Quận Hải Châu
80 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
4 110 m²
Quận Hải Châu
92 m²
Quận Hải Châu
192 m²
Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Quận Hải Châu
90 m²
Bình Minh 2 Hải Châu
Quận Hải Châu
152,80 m²
Bạch Đằng Hải Châu
Quận Hải Châu
300 m²
Thăng Long Hải Châu
Quận Hải Châu
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà