Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

510 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
200 m²
Quận Hải Châu
9 180 m²
Trưng Nữ Vương Hải Châu
Quận Hải Châu
130,50 m²
Duy Tân
Quận Hải Châu
400 m²
Lý Tự Trọng
Quận Hải Châu
250 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
117 m²
Quận Hải Châu
115 m²
Quận Hải Châu
69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà