Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

788 kết quả bất động sản
Số 55 Núi Thành
Quận Hải Châu
4 190,20 m²
Quận Hải Châu
241 m²
Nguyễn Tất Thành
Quận Hải Châu
3 108 m²
Quận Hải Châu
199 m²
Quận Hải Châu
199 m²
50 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
160 m²
50 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
160 m²
Duy Tân
Quận Hải Châu
400 m²
Lý Tự Trọng
Quận Hải Châu
250 m²
Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Quận Hải Châu
103 m²