Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

338 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
200 m²
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
4 197 m²
Quận Hải Châu
197 m²
37, đường Đào Tấn, Bình Hiên, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Quận Hải Châu
4 79 m²
đường Trường Sa
Quận Hải Châu
150 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Thăng Long Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
99 m²
Quận Hải Châu
93 m²