Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

768 kết quả bất động sản
Kiệt Nguyễn Văn Linh
Quận Hải Châu
3 103 m²
Quận Hải Châu
53 m²
Quận Hải Châu
2 68,10 m²
Quận Hải Châu
3 103 m²
Trần Đức Thảo
Quận Hải Châu
2 40 m²
Lê Đình Dương Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
Quận Hải Châu TP Đà Nẵng
Quận Hải Châu
700 m²
Quận Hải Châu
145 m²
Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
43 m²
Bùi Viện, Hải Châu, Da Nang, Vietnam
Quận Hải Châu
289 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà