Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

449 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
3 150,60 m²
Quận Hải Châu
144 m²
Hải Châu
Quận Hải Châu
181 m²
97 Phan Châu Trinh
Quận Hải Châu
50 m²
Nại Nam Hải Châu
Quận Hải Châu
5 356 m²
Nại Nam Hải Châu
Quận Hải Châu
160 m²
Nại Nam Hải Châu
Quận Hải Châu
356 m²
Nại Nam Hải Châu
Quận Hải Châu
5 356 m²
Ỷ Lan Nguyên Phi Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
116 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà