Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

950 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Linh Hải Châu
Quận Hải Châu
184 m²
Trần Quốc Toản Hải Châu
Quận Hải Châu
2 30 m²
Tiểu La Hải Châu
Quận Hải Châu
3 100 m²
Quận Hải Châu
4 44 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
125 m²
Yên Bái Hải Châu
Quận Hải Châu
4 90 m²
Quận Hải Châu
94 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
4 56 m²
Trần Quý Cáp Thạch Thang
Quận Hải Châu
2 46 m²
Đường Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
4 90,30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà