Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

955 kết quả bất động sản
Thăng Long Đà Nẵng
Quận Hải Châu
200 m²
Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
250 m²
Quận Hải Châu
82 m²
Quận Hải Châu
140 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Hải Châu
200 m²
Hải Châu Đà Nẵng
Quận Hải Châu
200 m²
Quận Hải Châu
300 m²
Quận Hải Châu
322 m²
Quận Hải Châu
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà