Nhà đất tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

916 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
70 m²
Quận Hải Châu
70 m²
Quận Hải Châu
300 m²
52 Tiểu La
Quận Hải Châu
3 61 m²
Quận Hải Châu
90 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
70 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 68,40 m²
Như Nguyệt
Quận Hải Châu
51 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 68 m²
Như nguyệt
Quận Hải Châu
51 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà