Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

470 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
3 85 m²
Nguyễn Đóa Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
110 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đường Bùi Vịnh, Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
197,70 m²
Trường Sơn Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
7,55 m²
Vietnam Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
271 m²
Hoà Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
370 m²
Nguyễn Phước Lan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
121 m²
Quận Cẩm Lệ
142 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà