Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

440 kết quả bất động sản
63 Đỗ Đăng Đệ
Quận Cẩm Lệ
525 m²
108 Phù Đổng
Quận Cẩm Lệ
118 m²
Lỗ Giáng 24 Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
k466 trường chinh
Quận Cẩm Lệ
2 80 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
B2.3 Lô 19x
Quận Cẩm Lệ
108 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà