Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

300 kết quả bất động sản
Đặng Như Mai Hòa An
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Quận Cẩm Lệ
294,50 m²
Đinh Nhật Tân Hòa An
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
126 m²
Hồ Tỵ Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dương Loan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Cách Mạng Tháng Tám Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
6000 m²
Hòa Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
88 m²
Quận Cẩm Lệ
200 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà