Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

370 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
121 m²
Hòa Xuân Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
121 m²
Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Bùi Kỷ
Quận Cẩm Lệ
95 m²
Bùi Kỷ
Quận Cẩm Lệ
95 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Trường Chinh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Võ Sạ Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà