Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

274 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
2 278 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Lê Trọng Tấn Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Phạm Phú Tiết Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
4 110 m²
Hòa Xuân Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Cao Xuân Huy Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
72 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Hòa Thọ Tây Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà