Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

279 kết quả bất động sản
Hoàng Thế Thiện Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
66 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
94 m²
khu đô thị DRG complex city cạnh trạm thu phí quốc lộ 1A
Quận Cẩm Lệ
94 m²
Nguyễn Hữu Thọ
Quận Cẩm Lệ
375 m²
khu đô thị DRG complex city
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
230 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà