Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

443 kết quả bất động sản
B2.2 Lô 227+228 Liêm Lạc 25, E2 mở rộng Nam cầu Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
230 m²
Đô Đốc Lân Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đặng Như Mai Hòa An
Quận Cẩm Lệ
88 m²
Quận Cẩm Lệ
288 m²
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
72 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà