Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

415 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Thăng Long
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đường Liêm Lạc 18 - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Hà Duy Phiên Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
267 m²
Quận Cẩm Lệ
130 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà