Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

280 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Lô 1.B2.23 đảo 2 khu sinh thái Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
519 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
127 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
5 125 m²
Bàu Tràm Trung
Quận Cẩm Lệ
123 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
B1.41 , Hoà Xuân
Quận Cẩm Lệ
108 m²
Lỗ Giáng 10 Hòa Châu
Quận Cẩm Lệ
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà