Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

508 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
525,40 m²
Đường Ngô Huy Diễn
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đường Nguyễn Phước Lan
Quận Cẩm Lệ
400 m²
Đô Đốc Lân Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Nguyễn Phước Lan Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
110 m²
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Đô Đốc Lân Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà