Nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

408 kết quả bất động sản
109 thành thái
Quận Cẩm Lệ
416 m²
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Vietnam Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
271 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Võ Chí Công
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
72 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
128 Nguyễn Mậu Tài
Quận Cẩm Lệ
12 65 m²
500 tôn đản
Quận Cẩm Lệ
2 50 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà