Nhà đất tại Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

14 kết quả bất động sản
Huyện Hòa Vang
130 m²
Lê Trực Hòa Phước
Huyện Hòa Vang
100 m²
Lê Trực Hòa Phước
Huyện Hòa Vang
100 m²
Chợ Thanh Quýt, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
84 m²
Huyện Hòa Vang
120 m²
đường Phạm Hùng
Huyện Hòa Vang
5000 m²
Phạm Hùng Hòa Châu
Huyện Hòa Vang
5000 m²
Bàu Cầu 15 Hòa Châu
Huyện Hòa Vang
90 m²
Huyện Hòa Vang
140 m²
Huyện Hòa Vang
112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà