Nhà đất tại Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

13 kết quả bất động sản
Khu tái định cư Hòa Liên 5, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
110 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
khu tái định cư Hoà Liên 5, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Khu tái định cư Hòa Liên 4, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
120 m²
Khu tái định cư Hòa Liên 5, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
100 m²
Huyện Hòa Vang
9395 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà