Nhà đất tại Huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng

17 kết quả bất động sản
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
110 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
80 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
85 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Hoàng Sa Duy Phước
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà