Nhà đất tại Huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng

4 kết quả bất động sản
Đà Nẵng Riverside A30
Huyện đảo Hoàng Sa
168 m²
Điện Bàn Quảng Nam
Huyện đảo Hoàng Sa
120 m²
Nam Đà Nẵng, Điện Bàn, Quảng Nam
Huyện đảo Hoàng Sa
125 m²
Hoàng Sa Thọ Quang
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà