Nhà đất tại Huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng

12 kết quả bất động sản
Huyện đảo Hoàng Sa
575 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
575 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
150 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
100 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
150 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
7 85 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện đảo Hoàng Sa
144 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
95 m²
Huyện đảo Hoàng Sa
95 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà