Nhà đất tại Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

36 kết quả bất động sản
Thành phố Mỹ Tho
2 80 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 212 m²
Phường 5 Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
200 m²
DH 93, Xa Trung An tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Thành phố Mỹ Tho
2 56 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 50 m²
65 Nguyễn Thị Thập
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
65 Nguyễn Thị Thập Khu Dân cư Him Lam
Thành phố Mỹ Tho
200 m²
F5 Mỹ Tho Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
2 107 m²
kp8 F5 MTTG
Thành phố Mỹ Tho
2 72 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà