Nhà đất tại Tiền Giang

12 kết quả bất động sản
Châu Thành, Tiền Giang
Huyện Châu Thành
10000 m²
Thành phố Mỹ Tho
56 m²
Huyện Châu Thành
829 m²
my tho tg
Thành phố Mỹ Tho
2 58 m²
370/1 Ấp Tân Hoà, Tân Hương, Châu Thành Tiền Giang
Huyện Châu Thành
180 m²
Huyện Chợ Gạo
2900 m²
Đoàn Thị Nghiệp, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Thành phố Mỹ Tho
2 64 m²
Ql 60
Thành phố Mỹ Tho
75 m²
ĐT870B
Thành phố Mỹ Tho
3400 m²
Thành phố Mỹ Tho
3 110 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà