Nhà đất tại Tiền Giang

13 kết quả bất động sản
Đoàn Thị Nghiệp, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Thành phố Mỹ Tho
2 64 m²
Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
115 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
34/3B đường Tứ kiệt, khu 3, phường 2, thị xã Cai lậy, tỉnh Tiền giang
Huyện Cai Lậy
400 m²
Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
115 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
56 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
Thành phố Mỹ Tho
100 m²
370/1 Ấp Tân Hoà, Tân Hương, Châu Thành Tiền Giang
Huyện Châu Thành
180 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà