Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

856 kết quả bất động sản
Tây Sơn Trường An
Thành phố Huế
8 126 m²
Bàu Vá
Thành phố Huế
120 m²
Phan Văn Trường Vỹ Dạ
Thành phố Huế
200 m²
Bàu Vá, huế
Thành phố Huế
120 m²
Đường 1 Thành phố Huế
Thành phố Huế
200 m²
Thành phố Huế
412,50 m²
Nguyễn Huệ Thành phố Huế
Thành phố Huế
566 m²
Lê Lợi Thành phố Huế
Thành phố Huế
1288 m²
Thành phố Huế
128 m²
Thành phố Huế
94,80 m²