Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

1.012 kết quả bất động sản
17 Trần Quang Khải
Thành phố Huế
365 m²
Đường TL10
Thành phố Huế
105 m²
Vũ Ngọc Phan Thủy Xuân
Thành phố Huế
200 m²
18 Lý Thái Tổ, tổ 9
Thành phố Huế
3 100 m²
Hoài Thanh Thủy Xuân
Thành phố Huế
114 m²
Hoài Thanh Thủy Xuân
Thành phố Huế
114 m²
ĐƯỜNG DUY TÂN - TP HUẾ
Thành phố Huế
124 m²
Duy Tân Thành phố Huế
Thành phố Huế
124 m²
Thành phố Huế
90 m²
Thành phố Huế
96 m²