Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

796 kết quả bất động sản
Thành phố Huế
85 m²
Thành phố Huế
4 126 m²
Kiệt 65 Phan Bội Châu
Thành phố Huế
70,20 m²
Thành phố Huế
85 m²
Đường số 7
Thành phố Huế
4 81 m²
Khu quy hoạch Xuân Phú, Thành phố Huế
Thành phố Huế
115 m²
Thành phố Huế
90 m²
Thành phố Huế
90 m²
Thành phố Huế
1137 m²
Thành phố Huế
3 126 m²