Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

1.288 kết quả bất động sản
Thành phố Huế Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
4 200 m²
Pham Van Dong street, Hue, Thua Thien Hue
Thành phố Huế
5 323 m²
Trương Gia Mô Vỹ Dạ
Thành phố Huế
127,80 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Huế
Thành phố Huế
4 200 m²
Khu quy hoạch Xuân Phú, Thành phố Huế
Thành phố Huế
115 m²
Đường 1 Thành phố Huế
Thành phố Huế
4 126 m²
Nguyễn Khoa Chiêm
Thành phố Huế
114 m²
Thành phố Huế
Thành phố Huế
80 m²
Thành phố Huế
Thành phố Huế
156 m²
Thành phố Huế
Thành phố Huế
45,50 m²