Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

630 kết quả bất động sản
17 Trần Quang Khải
Thành phố Huế
365 m²
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
105 m²
15 Hồng Chương
Thành phố Huế
100 m²
KQH Bàu Vá, Huế
Thành phố Huế
112 m²
Thành phố Huế
162,40 m²
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
81 m²
Thành phố Huế
160 m²
Thành phố Huế
108,50 m²