Nhà đất tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

1.226 kết quả bất động sản
Phạm Văn Đồng Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 105 m²
Hải Triều Thành phố Huế
Thành phố Huế
152 m²
Thành phố Huế
168 m²
Thành phố Huế
94 m²
Thành phố Huế
3 81 m²
Thành phố Huế
3 81 m²
Thành phố Huế
3 81 m²
Nguyễn Minh Vỹ Thành phố Huế
Thành phố Huế
194 m²
Phan Văn Trường Vỹ Dạ
Thành phố Huế
220 m²
Trường Chinh Thành phố Huế
Thành phố Huế
158,30 m²