Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

2.176 kết quả bất động sản
76 Phạm Văn Thanh TP Huế
Thành phố Huế
165 m²
Huyện Phú Lộc
405 m²
A13 Hoàng Quốc Việt, An Đông, Huế
Thành phố Huế
126 m²
Huyện Phú Vang
70 m²
15 Hồng Chương
Thành phố Huế
100 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Thành phố Huế
160 m²
Thành phố Huế
126 m²
Thành phố Huế
81 m²
Thành phố Huế
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà