Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

1.679 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Thành phố Huế
94 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Xuân Diệu Thành phố Huế
Thành phố Huế
92 m²
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
107 m²
Thành phố Huế
117,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà