Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

3.050 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Phạm Văn Đồng Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 105 m²
Duy Tân Thành phố Huế
Thành phố Huế
148 m²
Trường Chinh Thành phố Huế
Thành phố Huế
81 m²
Hoàng Quốc Việt Thành phố Huế
Thành phố Huế
81 m²
Phú Thượng Tây Thượng
Huyện Phú Vang
143 m²
Thành phố Huế
126 m²
IMPERIA GARDEN
Huyện Hương Thủy
4 126 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà