Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

2.030 kết quả bất động sản
27 Mai Khắc Đôn Kim Long
Thành phố Huế
157,90 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
168 m²
võ văn kiệt
Huyện Hương Thủy
3 63 m²
Thành phố Huế
3 112 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
105 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Thành phố Huế
192 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Thành phố Huế
112 m²
Huyện Phú Vang
12 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà