Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

1.166 kết quả bất động sản
27 Nguyễn Đỗ Cung tổ 10
Thành phố Huế
3 111 m²
Đường TL10
Huyện Phú Vang
105 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
112 m²
Hoàng Quốc Việt tp. Huế
Thành phố Huế
42 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
An Đông Huế
Thành phố Huế
3 200 m²
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
5 87 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà