Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

1.482 kết quả bất động sản
Đường TL10
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Hương Thủy
120 m²
Thành phố Huế
162,40 m²
Thành phố Huế
117 m²
Huyện Phú Vang
95 m²
Thành phố Huế
245 m²
Thành phố Huế
485 m²
Thành phố Huế
221,90 m²
Thừa Thiên Huế Tây Thượng
Huyện Phú Vang
150 m²
Thành phố Huế
242,30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà