Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

615 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
100 m²
Hoàng Quốc Việt Thành phố Huế
Thành phố Huế
79,90 m²
Tỉnh Lộ 10
Huyện Phú Vang
105 m²
TL 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10A, Phú Thượng, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Huyện Phú Vang
105 m²
Tố Hữu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thành phố Huế
4 96 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
106 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà