Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

1.533 kết quả bất động sản
618 Lê Duẩn
Thành phố Huế
315 m²
Nguyễn Phúc Thái Kim Long
Thành phố Huế
320 m²
Lê Minh, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thành phố Huế
3 138 m²
Thành phố Huế
3 111 m²
Thành phố Huế
210 m²
Thành phố Huế
160 m²
Huyện Phú Vang
156 m²
Nguyễn Đỗ Cung Xuân Phú
Thành phố Huế
3 218 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà