Nhà đất Thừa Thiên Huế (BĐS Huế)

2.570 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
70 m²
Khu quy hoạch Xuân Phú, Thành phố Huế
Thành phố Huế
115 m²
Ngự Bình Thành phố Huế
Thành phố Huế
6 103 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
4 115 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
177 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà