Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

565 kết quả bất động sản
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
phú vang - phú vang - huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà