Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

717 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
135 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
200 m²
Huyện Phú Vang
195 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
119,60 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
180 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
120 m²
Thành phố Huế Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
181 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà