Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

266 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
168 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
115 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
5 115 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà