Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

183 kết quả bất động sản
Đường TL10
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
117 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
990 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà