Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

188 kết quả bất động sản
Thừa Thiên Huế Tây Thượng
Huyện Phú Vang
97 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Đường tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 207 m²
Đường tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 217 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Đường tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
217 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà