Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

245 kết quả bất động sản
Phạm Văn Đồng Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
164 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
252 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
135 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà