Nhà đất tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

1.259 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
4 166 m²
Tỉnh lộ 10 tt. Phú Bài
Huyện Phú Vang
4 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Hương Thủy
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Hương Thủy
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Hương Thủy
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà