Nhà đất tại Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

9 kết quả bất động sản
Huyện Phú Lộc
618 m²
Huyện Phú Lộc
340 m²
Huyện Phú Lộc
375 m²
Huyện Phú Lộc
714 m²
Huyện Phú Lộc
340 m²
Huyện Phú Lộc
340 m²
Vietnam tt. Lăng Cô
Huyện Phú Lộc
4 200 m²
Phú Lộc Thua Thien Hue
Huyện Phú Lộc
4 300 m²
Huyện Phú Lộc
3 350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà