Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

36 kết quả bất động sản
Đường 7,5m
Huyện Hương Trà
3 257 m²
khu quy hoạch hương An
Huyện Hương Trà
200 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
126 m²
Huyện Hương Trà
200 m²
Nguyễn Văn Linh Hương Sơ
Huyện Hương Trà
166 m²
33 Truong chinh
Huyện Hương Trà
762 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Huế
Huyện Hương Trà
107 m²
Lý Thái Tổ Hương Sơ
Huyện Hương Trà
126 m²
Huyện Hương Trà
166 m²
Huyện Hương Trà
85 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà