Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

56 kết quả bất động sản
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
158 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
108 m²
Huyện Hương Trà
194 m²
Huyện Hương Trà
108 m²
Huyện Hương Trà
108 m²
Huyện Hương Trà
108 m²
KQH Hương An
Huyện Hương Trà
158 m²
Huyện Hương Trà
108 m²
Huyện Hương Trà
108 m²
Hương An Hương Trà
Huyện Hương Trà
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà