Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

47 kết quả bất động sản
Lý Thái Tổ Thành phố Huế
Huyện Hương Trà
126 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
194 m²
Huyện Hương Trà
194 m²
Lý Thái Tổ Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Trà
152 m²
Nguyễn Đăng Đệ Hương Sơ
Huyện Hương Trà
194 m²
Huyện Hương Trà
126 m²
khu quy hoạch hương An
Huyện Hương Trà
200 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
126 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
126 m²
Huyện Hương Trà
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà