Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

7 kết quả bất động sản
Huyện Hương Trà
200 m²
Huyện Hương Trà
298 m²
Huyện Hương Trà
441,10 m²
Hương Hồ Hương Trà
Huyện Hương Trà
200 m²
Hương Hồ Hương Trà
Huyện Hương Trà
298 m²
Hương Hồ Hương Trà
Huyện Hương Trà
441,10 m²
Hương Hồ Hương Trà
Huyện Hương Trà
300,10 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà