Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

15 kết quả bất động sản
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
107 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Huế
Huyện Hương Trà
107 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
100 m²
Huyện Hương Trà
100 m²
Hương Hồ Hương Trà
Huyện Hương Trà
200 m²
Huyện Hương Trà
441,10 m²
Huyện Hương Trà
300,10 m²
Huyện Hương Trà
2 108 m²
Huyện Hương Trà
200 m²
Huyện Hương Trà
298 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà