Nhà đất tại Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

44 kết quả bất động sản
Huyện Hương Trà
157,50 m²
Huyện Hương Trà
194 m²
khu quy hoạch hương An
Huyện Hương Trà
200 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
126 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
126 m²
Huyện Hương Trà
200 m²
Nguyễn Văn Linh Hương Sơ
Huyện Hương Trà
166 m²
33 Truong chinh
Huyện Hương Trà
762 m²
Hương An Thị xã Hương Trà
Huyện Hương Trà
147 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Huế
Huyện Hương Trà
107 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà