Nhà đất tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

29 kết quả bất động sản
Thủy Dương Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
158 m²
KQH Vĩnh Mộc
Huyện Hương Thủy
170 m²
Huyện Hương Thủy
250 m²
Nguyễn Hữu Cảnh An Cựu
Huyện Hương Thủy
77 m²
Huyện Hương Thủy
100 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Võ Nguyên Giáp An Đông
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Khu đô thị An Vân Dương
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Khu B, Đô thị mới An Vân Dương
Huyện Hương Thủy
3 113 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà