Nhà đất tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

359 kết quả bất động sản
Đông Nam Thủy An - Huế
Huyện Hương Thủy
127 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
302,10 m²
Khu dân cư Thủy Dương
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Nguyễn Hữu Cảnh Thành phố Huế
Huyện Hương Thủy
114 m²
Nguyễn Khoa Văn Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
200 m²
Hương Thủy Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
222,30 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà