Nhà đất tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

532 kết quả bất động sản
Đương Phùng Lưu Thủy Dương
Huyện Hương Thủy
65,50 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
Thủy Dương Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
156 m²
Huyện Hương Thủy
157,50 m²
Huyện Hương Thủy
157 m²
trung tâm phú bài
Huyện Hương Thủy
152 m²
Thủy Dương Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
150 m²
Huyện Hương Thủy
158 m²
Huyện Hương Thủy
152 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà