Nhà đất tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

474 kết quả bất động sản
Thôn Công Lương, Thuỷ Vân, Hương Thuỷ - TT Huế
Huyện Hương Thủy
429 m²
Đông nam thủy an
Huyện Hương Thủy
85 m²
Huyện Hương Thủy
83 m²
Huyện Hương Thủy
197 m²
Huyện Hương Thủy
324,60 m²
Huyện Hương Thủy
152 m²
Huyện Hương Thủy
192 m²
Huyện Hương Thủy
138,20 m²
kqh CIC8 - Thuỷ Dương - Hương Thuỷ - TP Huế
Huyện Hương Thủy
127 m²
Thủy Thanh Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà