Nhà đất tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

62 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
112 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
112 m²
Thủy Vân Thị xã Hương Thủy
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
250 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Hãy để đồng tiền của bạn chảy vào BĐS đẳng cấp !
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Huyện Hương Thủy
112 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà