Nhà đất tại Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

151 kết quả bất động sản
NƠ 02 20 - KĐT Sinh thái Sông Đơ
Thị Xã Sầm Sơn
125 m²
Thị Xã Sầm Sơn
96 m²
chợ near Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
Thị Xã Sầm Sơn
140 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1 44 m²
Thị Xã Sầm Sơn
52 m²
Bà Triệu Bắc Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
48 m²
đường Hồ Xuân Hương, xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
1 44 m²
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Thôn Hồng Thắng, Xã Quảng Cư
Thị Xã Sầm Sơn
702,37 m²
Khu du lịch Luxcity FLC, Phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
228 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà