Nhà đất tại Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

6 kết quả bất động sản
Hồ Xuân Hương tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Hồ Xuân Hương tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
100 m²
Hồ Xuân Hương tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà