Nhà đất tại Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

152 kết quả bất động sản
Thị Xã Sầm Sơn
622 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1250 m²
Thị Xã Sầm Sơn
87 m²
Thị Xã Sầm Sơn
96 m²
chợ near Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam
Thị Xã Sầm Sơn
140 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1 44 m²
Thị Xã Sầm Sơn
52 m²
Bà Triệu Bắc Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
48 m²
đường Hồ Xuân Hương, xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
1 44 m²
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà