Nhà đất tại Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

4 kết quả bất động sản
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
10000 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
1510 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà