Nhà đất tại Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

11 kết quả bất động sản
Hồ Quý Ly Đông Sơn
Thị Xã Bỉm Sơn
2000 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
6950 m²
Thị Xã Bỉm Sơn
6 360 m²
Thị Xã Bỉm Sơn
48 m²
Thị Xã Bỉm Sơn
48 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
10000 m²
Đường Hồ Xuân Hương - Xã Quảng Cư - Thị Xã Sầm Sơn - Tp Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
3 40 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Lương Đình Của Thị xã Bỉm Sơn
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà