Nhà đất tại Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

3 kết quả bất động sản
Lương Đình Của Thị xã Bỉm Sơn
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà