Nhà đất tại Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

2 kết quả bất động sản
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà