Nhà đất tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

6 kết quả bất động sản
Lô D11 - MB934 Đông hải
Thành phố Thanh Hóa
85 m²
136 Lê Lai
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
136 Lê Lai
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
579 Bà Triệu
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Đào Duy Từ Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà