Nhà đất tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

22 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 63 m²
4a quảng cat Tp thanh hóa
Thành phố Thanh Hóa
144 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
85 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
240 m²
Thành phố Thanh Hóa
68 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà