Nhà đất tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

285 kết quả bất động sản
Lô CC2 khu tái định cư đường vành đai đông tây - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
2 66,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 304 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 302 m²
Đại Lộ Lê Lợi
Thành phố Thanh Hóa
3 122 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 310 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 73 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 74 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 160 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 125 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà