Nhà đất tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

353 kết quả bất động sản
Lô CC2 khu tái định cư đường vành đai đông tây - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
2 66,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
55 m²
Lạc Long Quân,Đông Vệ,Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Lạc Long Quân, Đông Vệ,TP Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
87 m²
Thành phố Thanh Hóa
324 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 96 m²
Đường Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, TPThanh Hóa, Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Nguyễn Tĩnh,Đông Hương,TP Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Lạc Long Quân,Đông Vệ,Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà