Nhà đất tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

317 kết quả bất động sản
Lô CC2 khu tái định cư đường vành đai đông tây - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
2 66,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
3 59 m²
Thành phố Thanh Hóa
122,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
87,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
87,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Thành phố Thanh Hóa
36 2700 m²
Thành phố Thanh Hóa
87 m²
Thành phố Thanh Hóa
3 65 m²
Thành phố Thanh Hóa
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà