Nhà đất Thanh Hoá

514 kết quả bất động sản
Lô CC2 khu tái định cư đường vành đai đông tây - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
2 66,50 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
1005 m²
Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hải - Đông Hương, Thanh Hóa.
Thành phố Thanh Hóa
300 m²
Lạc Long Quân,Đông Vệ,Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Huyện Yên Định
100 m²
Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hải - Đông Hương, Thanh Hóa.
Thành phố Thanh Hóa
300 m²
khu DC2B, MBQH 65, xã Hoằng Anh
Huyên Hoằng Hoá
110 m²
MBQH 65 xã Hoằng Long
Huyên Hoằng Hoá
100 m²
Lạc Long Quân,Đông Vệ,Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Đường Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, TPThanh Hóa, Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 82,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà