Nhà đất Thanh Hoá

35 kết quả bất động sản
02B/18 Cao Điển - Dương Đình Nghệ - Tân Sơn - TP Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
3 50 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
5000 m²
Xuân Vinh Thọ Xuân
Huyện Thọ Xuân
700 m²
Hoằng Hóa District Thanh Hoa
Huyên Hoằng Hoá
6020 m²
Nga Sơn District Thanh Hoa
Huyện Nga Sơn
5000 m²
Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga Đông Thọ
Thành phố Thanh Hóa
1800 m²
Xuân Vinh Thọ Xuân
Huyện Thọ Xuân
2010 m²
Bỉm Sơn Thanh Hóa
Thị Xã Bỉm Sơn
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà