Nhà đất Thanh Hoá

40 kết quả bất động sản
đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - TX Sầm Sơn - TP Thanh hóa
Thị Xã Sầm Sơn
6 200 m²
Khu Công nghiệp Lễ Môn Quảng Hưng
Thành phố Thanh Hóa
2000 m²
Thành phố Thanh Hóa
9000 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Nguyễn Hồng Lê Trung Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
3 107,30 m²
Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá
Thị Xã Bỉm Sơn
80 m²
Thị Xã Sầm Sơn
2 68 m²
đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - TX Sầm Sơn - TP Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
6 114 m²
Thành phố Thanh Hóa
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà