Nhà đất Thanh Hoá

55 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
81 m²
Thành phố Thanh Hóa
110 m²
Thị Xã Sầm Sơn
114 m²
Thị Xã Sầm Sơn
114 m²
Đông Vệ Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Nguyễn Thị Lợi Trung Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
1 98 m²
Bình Minh Tĩnh Gia
Huyện Tĩnh Gia
161 m²
Thành phố Thanh Hóa
100 m²
Thành phố Thanh Hóa
240 m²
Thành phố Thanh Hóa
72,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà