Nhà đất tại Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

8 kết quả bất động sản
Xóm 7, xã thọ dân, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa
Huyện Triệu Sơn
100 m²
xóm 7, xã thọ dân, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa
Huyện Triệu Sơn
100 m²
xóm 7, xã thọ dân, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa
Huyện Triệu Sơn
100 m²
xóm 7, xã thọ dân, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa
Huyện Triệu Sơn
100 m²
Km8 Đường Sao Vàng-Nghi Sơn, Thanh Hoá
Huyện Triệu Sơn
250 m²
Huyện Triệu Sơn
100 m²
Nhà ăn cũ Mỏ Cromit Cổ Định, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Huyện Triệu Sơn
1 2000 m²
Huyện Triệu Sơn
2 100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà