Nhà đất tại Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

15 kết quả bất động sản
Khu Đô thị Hải Yếu
Huyện Tĩnh Gia
300 m²
Hải Thượng Hải Thượng
Huyện Tĩnh Gia
32 1200 m²
Huyện Tĩnh Gia
147 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà