Nhà đất tại Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

10 kết quả bất động sản
Huyện Tĩnh Gia
147 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
Huyện Tĩnh Gia
1181 m²
Huyện Tĩnh Gia
100 m²
thôn 9
Huyện Tĩnh Gia
0 42000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà