Nhà đất tại Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

4 kết quả bất động sản
Vietnam Khu 4
Huyện Thọ Xuân
2505 m²
Xom 3 xuan thang tho xuan thanh hoa
Huyện Thọ Xuân
2 500 m²
Thọ Xuân Thanh Hóa
Huyện Thọ Xuân
2 80 m²
Thọ Xuân District Thanh Hoa
Huyện Thọ Xuân
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà