Nhà đất tại Huyên Quảng Xương, Thanh Hoá

11 kết quả bất động sản
Huyên Quảng Xương
280 m²
Huyên Quảng Xương
125 m²
Quảng Thịnh Thành phố Thanh Hoá
Huyên Quảng Xương
164 m²
Huyên Quảng Xương
100 m²
142 quảng tâm - tp.thanh hóa - thanh hóa
Huyên Quảng Xương
2 87 m²
Huyên Quảng Xương
90 m²
Huyên Quảng Xương
100 m²
xa Quảng Phong
Huyên Quảng Xương
750 m²
Huyên Quảng Xương
174 m²
Thôn Tiến Thành xã Quảng Tâm Tp.Thanh Hoá
Huyên Quảng Xương
5 400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà