Nhà đất tại Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

73 kết quả bất động sản
Khu Đô thị Thiên Lộc, Thống Nhất
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
120 m²
Thị xã Sông Công
120 m²
đường Thắng Lợi Thắng Lợi
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Cải Đan
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà