Nhà đất tại Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

76 kết quả bất động sản
Thị xã Sông Công
100 m²
Số 80, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Sông Công - Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Đường Thống Nhất
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà