Nhà đất tại Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

67 kết quả bất động sản
Thị xã Sông Công
100 m²
10 Khương hạ
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Cải Đan
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Ngõ 9 đường Thắng Lợi, Phường Thắng Lợi, TP Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà