Nhà đất tại Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

22 kết quả bất động sản
Thắng Lợi Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thống Nhất Thành phố Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
234 Cách Mạng Tháng Tám
Thị xã Sông Công
108 m²
Thống Nhất Thành phố Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Thắng Lợi Thành phố Sông Công
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Thị xã Sông Công
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà