Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

148 kết quả bất động sản
Số nhà 578, đường 3/2, thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 180 m²
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 66 m²
Khu dân cư số 10, P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Ngõ cạnh cây xăng đường tròn gang thép
Thành phố Thái Nguyên
200 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
60 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
70 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
60 m²