Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

5 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Nguyên
3300 m²
Mặt đường QL3 gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tại xã Lương Sơn
Thành phố Thái Nguyên
115 m²
Việt Bắc
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Xuân Quang
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Thái Nguyên
100 m²