Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

154 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 80 m²
Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
Đường Quang Trung, P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Số 80, đường cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thành phố Thái Nguyên
170 m²
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 75,40 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 60 m²