Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

8 kết quả bất động sản
Quốc lộ 3 đi Hà Nội
Thành phố Thái Nguyên
4 333 m²
Thành phố Thái Nguyên
3500 m²
Tổ 14 phường Quang Vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Tổ dân cư số 6 - Thịnh Đán - Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Việt Bắc
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Xuân Quang
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Thái Nguyên
100 m²