Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

165 kết quả bất động sản
P.Thịnh Đán TP. Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
81 m²
Khu dân cư số 10
Thành phố Thái Nguyên
2 76 m²
Thành phố Thái Nguyên
250 m²
tổ 10 phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Khu dân cư số 10 Thịnh đán, thành Phố thái Nguyên, việt nam
Thành phố Thái Nguyên
1 81 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Thành phố Thái Nguyên
250 m²
Tổ 10, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 76 m²
Khu dân cư số 10. phường Thịnh Đán
Thành phố Thái Nguyên
2 62 m²
Khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 62 m²
Khu dân cư số 10, p. Thịnh Đán, tp. Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 72 m²
tổ dân phố số 10 - thịnh đán - thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 62,34 m²
Tecco Camelia Complex
Thành phố Thái Nguyên
3 82 m²
Khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 77,20 m²
Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thành phố Thái Nguyên
62 m²