Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

2 kết quả bất động sản
Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
9000 m²
Thành phố Thái Nguyên
3300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà