Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

152 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Nguyên
2 72,80 m²
TP THÁI NGUYÊN
Thành phố Thái Nguyên
2 79 m²
Tổ dân phố số 10, phường Thịnh Đán, TPTN
Thành phố Thái Nguyên
2 72,58 m²
Võ Cường
Thành phố Thái Nguyên
170 m²
Khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, tp. Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 62 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 71 m²
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 71,80 m²
Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
82 m²