Nhà đất tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

153 kết quả bất động sản
Đường Cách mạng Tháng 8 Tích Lương
Thành phố Thái Nguyên
6 100 m²
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
khu trung tâm số 5,phường Gia Sàng,thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
đường phủ liễn
Thành phố Thái Nguyên
2 76 m²
KDC số 5 đường Gia Sàng Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
75 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 60 m²
Thành phố Thái Nguyên
144 m²
Tổ 20
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 66 m²
Khu dân cư số 10, P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
80 m²