Nhà đất Thái Nguyên

19 kết quả bất động sản
Quốc lộ 3 đi Hà Nội
Thành phố Thái Nguyên
4 333 m²
Tổ dân cư số 6 - Thịnh Đán - Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Tổ Dân phố 3
Huyện Phổ Yên
117 m²
Thành phố Thái Nguyên
3300 m²
Thành phố Thái Nguyên
78 m²
Thành phố Thái Nguyên
3400 m²
Thị xã Sông Công
80 m²
Thị xã Sông Công
80 m²
309 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà