Nhà đất Thái Nguyên

287 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
114 m²
Huyện Phổ Yên
2000 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
Huyện Phổ Yên
135 m²
Khu dân cư số 10 Thịnh Đán Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 81 m²
z131
Huyện Phổ Yên
277 m²
P. Bãi Bông Tx Phổ Yên Tp Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
277,50 m²
Bắc Sơn Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
5750 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà