Nhà đất Thái Nguyên

35 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
2000 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 55,50 m²
tổ 14 phường quang vinh đường quang vinh thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
tổ 14 đường quang vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
418 Lê Lợi
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
tổ 14 phường quang vinh đường quang vinh thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
tổ 14 đường quang vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Đường 261 Ba Hàng
Huyện Phổ Yên
18 600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà