Nhà đất Thái Nguyên

300 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
P. Ba Hàng Tx Phổ Yên Thái nguyên
Huyện Phổ Yên
90 m²
Thành phố Thái Nguyên
95 m²
Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 75,40 m²
Huyện Phổ Yên
2 m²
Lô CN2, KCN Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên
Huyện Phú Bình
170000 m²
Huyện Phổ Yên
300 m²
Huyện Phổ Yên
277 m²
Lê Hồng Phong Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà