Nhà đất Thái Nguyên

323 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
Huyện Phổ Yên
420 m²
Dự án khu đô thị Thiên Lộc, Tp Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Thị xã Sông Công
342 m²
Sông Công - Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Thành phố Thái Nguyên
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà