Nhà đất tại Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

4 kết quả bất động sản
Huyện Phú Bình
200 m²
Huyện Phú Bình
100 m²
1,5 Tỷ VNĐ
Huyện Phú Bình
1500 m²
Huyện Phú Bình
1870 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà