Nhà đất tại Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

4 kết quả bất động sản
Chợ Tân khánh-Phú Bình-Thái Nguyên
Huyện Phú Bình
169 m²
đường thống nhất , phường thắng lợi, thành phố sông công, tỉnh thái nguyên
Huyện Phú Bình
100 m²
1,5 Tỷ VNĐ
Huyện Phú Bình
1500 m²
Huyện Phú Bình
1870 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà