Nhà đất tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

76 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
90 m²
Huyện Phổ Yên
114 m²
Huyện Phổ Yên
2000 m²
Huyện Phổ Yên
135 m²
Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Ngã tư thị xã Phổ Yên, Ba Hàng
Huyện Phổ Yên
139 m²