Nhà đất tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

2 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
205 m²
Huyện Phổ Yên
141 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà