Nhà đất tại Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

67 kết quả bất động sản
Huyện Phổ Yên
100 m²
Tân Hoa, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
500 m²
Huyện Phổ Yên
300 m²
Phổ Yên Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
100 m²
264 Tôn Đức Thắng
Huyện Phổ Yên
100 m²
Tôn Đức Thắng Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Khu Đô Thị Hồng Diện Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
100 m²
Tân Hoa, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
500 m²
Huyện Phổ Yên
100 m²
Hồng Tiến Phổ Yên
Huyện Phổ Yên
100 m²