Nhà đất tại Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

5 kết quả bất động sản
Chùa Hang
Huyện Đồng Hỷ
137 m²
Huyện Đồng Hỷ
600 m²
Lâm Trường Đồng Hỷ
Huyện Đồng Hỷ
196 m²
Linh Sơn Thành phố Thái Nguyên
Huyện Đồng Hỷ
106 m²
Linh Sơn Thành phố Thái Nguyên
Huyện Đồng Hỷ
2 115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà