Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

23 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
95 m²
Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
50 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Nguyễn Đình Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà