Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

38 kết quả bất động sản
Kỳ Bá Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 80 m²
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Thành phố Thái Bình
70 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
900 m²
Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 63 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
900 m²
Thành phố Thái Bình
2 56 m²
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
1 71 m²
Thành phố Thái Bình
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà