Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

340 kết quả bất động sản
66 Chu Văn An
Thành phố Thái Bình
94 m²
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Thành phố Thái Bình
85,50 m²
Thành phố Thái Bình
58,70 m²
Khu Ao cá Bác Hồ, Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,14 m²
FPT Cầu Giấy, 240, Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá,Thái Bình,Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,70 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
60 m²
P.Quang Trung- Tp Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²