Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

330 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Thành phố Thái Bình
72 m²
Thành phố Thái Bình
60 m²
Thành phố Thái Bình
3 50 m²
Thành phố Thái Bình
140 m²
Thành phố Thái Bình
74,70 m²
Thành phố Thái Bình
3 75,60 m²
đất phường Quang trung- tp thái bình
Thành phố Thái Bình
86 m²
Thành phố Thái Bình
78 m²
Thành phố Thái Bình
65 m²