Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

354 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Thành phố Thái Bình
75,60 m²
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
43 m²
tổ 24
Thành phố Thái Bình
2 70 m²
KHU ĐÔ THỊ TRƯỜNG CHUYÊN Đ. LÝ THƯỜNG KIỆT, P. KỲ BÁ, TP THÁI BÌNH
Thành phố Thái Bình
3 62 m²
Nguyễn Tông Quai Trần Lãm
Thành phố Thái Bình
42 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Khu Ao cá Bác Hồ, Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,14 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²