Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

348 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Kỳ Đồng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
207 Lê Quý Đôn
Thành phố Thái Bình
106 m²
Phường Quang Trung, Đường Phan Bá Vành, Thái Bình, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
45 m²
Thành phố Thái Bình
95 m²
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²