Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

15 kết quả bất động sản
Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 56,30 m²
Hoàng Diệu, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Lý Bôn Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
71,60 m²
Đường Phan Bá Vành
Thành phố Thái Bình
65 m²
Vũ Phúc Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 47 m²
Vũ Phúc Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
1 47 m²
Vũ Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà