Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

346 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
45 Trần Thủ Độ
Thành phố Thái Bình
75 m²
Thành phố Thái Bình
71 m²
đường Trần Phú Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
Thành phố Thái Bình
2 120 m²
584 Lê Thánh Tông - TP Thái Bình
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
67,50 m²
Bán gấp lô đất thuộc tái định cư 26 ha Phú Xuân
Thành phố Thái Bình
63 m²
đường Quách Đình Bảo PHú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²