Nhà đất tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

47 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
2 56 m²
Thành phố Thái Bình
71 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Phú Xuân, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
56 m²
Tiền Phong, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 42 m²
Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 56,30 m²
Thành phố Thái Bình
2 80 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà