Nhà đất tại Thái Bình

17 kết quả bất động sản
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
90 m²
Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
75 m²
Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 56,30 m²
Hoàng Diệu, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Lý Bôn Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
71,60 m²
Đường Phan Bá Vành
Thành phố Thái Bình
65 m²
xóm 2 - quỳnh hồng -quỳnh phụ - thái bình
Huyện Quỳnh Phụ
87 m²
Vũ Phúc Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà