Nhà đất tại Thái Bình

16 kết quả bất động sản
Vũ Thư Thái Bình
Huyện Vũ Thư
5000 m²
406 Lý Bôn, Thành Phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
600 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
66 m²
Kiến Xương District Thai Binh
Huyện Kiến Xương
2049 m²
Vũ Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
80 m²
Hoàng Diệu Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
72 m²
Đường Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Diệu
Thành phố Thái Bình
75 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
110 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà