Nhà đất tại Thái Bình

11 kết quả bất động sản
Vũ Thư Thái Bình
Huyện Vũ Thư
5000 m²
Thành phố Thái Bình
80 m²
Huyện Quỳnh Phụ
11000 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
56 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
xã Phú Xuân, tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Thành phố Thái Bình
63 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Trần Hưng Đạo tp. Thái Bình
Thành phố Thái Bình
52,65 m²
Thành phố Thái Bình
100 m²
Huyện Đông Hưng
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà