Nhà đất tại Thái Bình

336 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Trường chuyên cũ, phường Kỳ Bá, Tp Thái Bình
Thành phố Thái Bình
61 m²
Duy Tân, Minh Tân, Đong Hưng, Thái Bình
Huyện Đông Hưng
120 m²
Thành phố Thái Bình
90 m²
Thành phố Thái Bình
64,60 m²
Thành phố Thái Bình
98,50 m²
Thành phố Thái Bình
117 m²
Thành phố Thái Bình
73,60 m²
Thành phố Thái Bình
76,50 m²
Thành phố Thái Bình
61 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà