Nhà đất tại Thái Bình

10 kết quả bất động sản
Huyện Quỳnh Phụ
11000 m²
Phan Bá Vành Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Kiến Xương District Thai Binh
Huyện Kiến Xương
2049 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71,60 m²
Lý Bôn Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
56 m²
Đại Lai
Thành phố Thái Bình
71,60 m²
Lý Bôn Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Kỳ Đồng Trần Hưng Đạo
Thành phố Thái Bình
56 m²
Vũ Thư Thái Bình
Huyện Vũ Thư
5000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà