Nhà đất tại Thái Bình

343 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Vũ Thư Thái Bình
Huyện Vũ Thư
5000 m²
Phú Khánh Thái Bình
Thành phố Thái Bình
28000 m²
Đường Kì Đồng
Thành phố Thái Bình
49 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²
Thành phố Thái Bình
5 56 m²
Thành phố Thái Bình
60 m²
Khu đô thị Petro Thăng Long, Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 126 m²
Huyện Kiến Xương
90 m²
TT Vũ Thư,Thái Bình
Huyện Vũ Thư
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà