Nhà đất tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

5 kết quả bất động sản
Tây Ninh
Thị xã Tây Ninh
400 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
48 m²
Hẻm số 05 Nguyễn Văn Rốp
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
68 m²
381 Cách Mạng Tháng Tám
Thị xã Tây Ninh
108 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà