Nhà đất tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

60 kết quả bất động sản
Hẻm 92 Cách Mạng Tháng 8 Khu phố 2
Thị xã Tây Ninh
90 m²
Thị xã Tây Ninh
2 68 m²
Trưng Nữ Vương Phường 2
Thị xã Tây Ninh
438 m²
Phường3,thành phố tây ninh
Thị xã Tây Ninh
3 240 m²
Thị xã Tây Ninh
404 m²
30/4
Thị xã Tây Ninh
135 m²
Thị xã Tây Ninh
147 m²
Thị xã Tây Ninh
308 m²
Hẻm số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, Tây ninh
Thị xã Tây Ninh
99,20 m²
750 Triệu VNĐ
41 Hẻm số 85 Cách Mạng Tháng Tám
Thị xã Tây Ninh
2 117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà