Nhà đất tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

4 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
50 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà