Nhà đất tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

7 kết quả bất động sản
Tây Ninh Phường 2
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Pasteur
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Thị xã Tây Ninh
140 m²
Thị xã Tây Ninh
132 m²
30/4
Thị xã Tây Ninh
135 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà