Nhà đất tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

7 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
180 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Thị xã Tây Ninh
2 531 m²
446 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh.
Thị xã Tây Ninh
270 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
50 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Ba Mươi Tháng Tư Thành phố Tây Ninh
Thị xã Tây Ninh
1 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà