Nhà đất tại Tây Ninh

226 kết quả bất động sản
Âp Phước Đông
Huyện Trảng Bàng
5,67 m²
Huyện Gò Dầu
1700 m²
Huyện Gò Dầu
630 m²
Huyện Gò Dầu
2899 m²
Huyện Tân Châu
100000 m²
Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Gò Dầu
100 m²
Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Gò Dầu
100 m²
Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Trảng Bàng
112 m²
Huyện Châu Thành
400 m²
huyện Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Bến Cầu
2 650 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà