Nhà đất tại Tây Ninh

27 kết quả bất động sản
QL 22B
Huyện Hòa Thành
90 m²
Tân Hội Tân Châu
Huyện Tân Châu
200000 m²
Tây Ninh Thành phố Tây Ninh
Thị xã Tây Ninh
155 m²
Huyện Tân Châu
200000 m²
Tân Hội Tân Châu Tây Ninh
Huyện Tân Châu
200000 m²
Đường tỉnh 787a tt. Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
6 100 m²
ap Hội Tân xã Tân Hội Huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh
Huyện Tân Châu
200000 m²
Kha Vạn Cân
Huyện Tân Châu
10000 m²
Phước Bình B - Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
255 m²
Ấp hội thạnh, xã tân hội, tân châu, tây ninh
Huyện Tân Châu
38000 m²