Nhà đất tại Tây Ninh

12 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
50 m²
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Huyện Hòa Thành
171 m²
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
An Khương, An Tịnh, Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
460 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
50 m²
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà