Nhà đất tại Tây Ninh

291 kết quả bất động sản
Ấp Phước Chánh, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
3233 m²
Nhà số 6, Tổ 8B, Ấp Bình Long, Xã Thái Bình, H. Châu Thành, T. Tây Ninh
Huyện Châu Thành
10000 m²
Huyện Trảng Bàng
6 90 m²
An Khương
Huyện Trảng Bàng
272 m²
Huyện Gò Dầu
629 m²
Huyện Tân Châu
2 115 m²
Huyện Trảng Bàng
2707 m²
Huyện Hòa Thành
300 m²
âp An Khương - Xã An Tinh
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
Huyện Trảng Bàng
2 81 m²