Nhà đất tại Tây Ninh

9 kết quả bất động sản
381 Cách Mạng Tháng Tám
Thị xã Tây Ninh
108 m²
Chánh Môn A
Thị xã Tây Ninh
48 m²
Hẻm số 05 Nguyễn Văn Rốp
Thị xã Tây Ninh
40 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
68 m²
Huyện Trảng Bàng
4000 m²
xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
Huyện Gò Dầu
2 100 m²
Đường bao Thị trấn
Huyện Bến Cầu
30349 m²
Huyện Hòa Thành
171 m²
381 Cách Mạng Tháng Tám
Thị xã Tây Ninh
108 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà