Nhà đất tại Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

6 kết quả bất động sản
an hòa, trảng bàng, tây ninh
Huyện Trảng Bàng
820 m²
Huyện Trảng Bàng
3000 m²
ấp An Đước
Huyện Trảng Bàng
980 m²
Nguyễn Trọng Cát
Huyện Trảng Bàng
640 m²
Ấp Xóm Suối
Huyện Trảng Bàng
3157 m²
Ấp Xóm Suối
Huyện Trảng Bàng
3157 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà