Nhà đất tại Huyện Tân Châu, Tây Ninh

27 kết quả bất động sản
Chính chủ bán Cây Xăng đường tỉnh 793 Tân Châu, Tây Ninh
Huyện Tân Châu
4500 m²
Tôn Đức Thắng tt. Tân Châu
Huyện Tân Châu
128 m²
Đường DT 785 Ấp Tân Hòa , Xã Tân Phú, H. Tân Châu
Huyện Tân Châu
336 m²
Huyện Tân Châu
250000 m²
Huyện Tân Châu
250000 m²
Tân Hội Tân Châu
Huyện Tân Châu
200000 m²
Huyện Tân Châu
200000 m²
Tân Hội Tân Châu Tây Ninh
Huyện Tân Châu
200000 m²
ap Hội Tân xã Tân Hội Huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh
Huyện Tân Châu
200000 m²
Huyện Tân Châu
350000 m²