Nhà đất tại Huyện Tân Biên, Tây Ninh

2 kết quả bất động sản
Huyện Tân Biên
172800 m²
40 Phạm Hùng, KP02, TT Tân Biên, Tây Ninh
Huyện Tân Biên
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà