Nhà đất tại Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

11 kết quả bất động sản
ấp Long Trung xã Long Thành Trung Hòa Thành Tây Ninh
Huyện Hòa Thành
120 m²
Huyện Hòa Thành
15550 m²
Trường An Trường Tây
Huyện Hòa Thành
3 110 m²
Đường Số 36 Trần Phú Long Hải
Huyện Hòa Thành
350,50 m²
Cảng Fico Long Thành Nam
Huyện Hòa Thành
528 m²
Huyện Hòa Thành
116 m²
Trịnh Phong Đáng Trường Tây
Huyện Hòa Thành
271 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Đường số 2
Huyện Hòa Thành
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà