Nhà đất tại Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

11 kết quả bất động sản
Huyện Dương Minh Châu
1251 m²
Huyện Dương Minh Châu
10000 m²
Khởi An, xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Huyện Dương Minh Châu
60000 m²
Huyện Dương Minh Châu
677 m²
297 Nguyễn Chí Thanh
Huyện Dương Minh Châu
45 m²
Huyện Dương Minh Châu
4725 m²
Huyện Dương Minh Châu
370 m²
ĐT781
Huyện Dương Minh Châu
1600 m²
1037 ấp khởi trung, xã cầu khởi, H. Dương Minh Châu, TP. Tây Ninh
Huyện Dương Minh Châu
2 365 m²
61-63 nguyễn chí thanh, kp4, thị trấn, H. Dương Minh Châu, TP. Tây Ninh
Huyện Dương Minh Châu
2 420 m²