Nhà đất tại Huyện Châu Thành, Tây Ninh

11 kết quả bất động sản
Huyện Châu Thành
1000 m²
quốc lộ 22B , Ấp Tua 2, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.
Huyện Châu Thành
2500 m²
Huyện Châu Thành
1490 m²
Huyện Châu Thành
1000 m²
Huyện Châu Thành
2442 m²
ĐT786
Huyện Châu Thành
139,10 m²
Đường tỉnh lộ 786 (đã mở rộng) Thanh Trung
Huyện Châu Thành
200 m²
Mặt Tiền
Huyện Châu Thành
15000 m²
Mặt Tiền
Huyện Châu Thành
15000 m²
400 Triệu VNĐ
Huyện Châu Thành
120000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà