Nhà đất tại Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

5 kết quả bất động sản
huyện Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Bến Cầu
2 650 m²
Đường tỉnh 786 Thành phố Tây Ninh
Huyện Bến Cầu
3017 m²
Huyện Bến Cầu
440 m²
Huyện Bến Cầu
126 m²
Unnamed Road
Huyện Bến Cầu
128 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà