Nhà đất tại Sóc Trăng, Sóc Trăng

48 kết quả bất động sản
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
1250 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Sóc Trăng
2 72 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà